Pop-up theologie en begeleiding

Wat is pop-up theologie en begeleiding? Met ‘Pop-up‘ bedoel ik dat ik zomaar met een gedachte of idee bij je binnen kom. Ik zet een idee, vraag of gedachte op met mijn blogs, maar kom ook naar jou toe met een ‘theologie avond’: een avond vol interactie en theologie samen met een groep vrienden of kennissen over de onderwerpen waar ik over schrijf en spreek.

Met ‘theologie’ bedoel ik dat ik op zoek ben, nadenk en schrijf over God. Ik ben op zoek naar het hoe, wat en waarom van het geloof in God. Theoloog Augustinus (354-430) noemde dit “het geloof dat zoekt naar begrip”, later noemde Anselmus (1033-1109), ook theoloog, het: “geloven om te begrijpen”.

Ik wil jou als lezer met mijn blogs meenemen in mijn zoektocht. Zoek je met mij mee? Wees kritisch en stel samen met mij vragen. Reageer ook op mijn blogs of stuur mij jouw vraag op en ik beantwoord het in een pop-up Q&A op de website.

Pop-up theologie en begeleiding

Wat is pop-up theologie en begeleiding? Met ‘Pop-up‘ bedoel ik dat ik zomaar met een gedachte of idee bij je binnen kom. Ik zet een idee, vraag of gedachte op met mijn blogs, maar kom ook naar jou toe met een ‘theologie avond’: een avond vol interactie en theologie samen met een groep vrienden of kennissen over de onderwerpen waar ik over schrijf en spreek.

Met ‘theologie’ bedoel ik dat ik op zoek ben, nadenk en schrijf over God. Ik ben op zoek naar het hoe, wat en waarom van het geloof in God. Theoloog Augustinus (354-430) noemde dit “het geloof dat zoekt naar begrip”, later noemde Anselmus (1033-1109), ook theoloog, het: “geloven om te begrijpen”.

Ik wil jou als lezer met mijn blogs meenemen in mijn zoektocht. Zoek je met mij mee? Wees kritisch en stel samen met mij vragen. Reageer ook op mijn blogs of stuur mij jouw vraag op en ik beantwoord het in een pop-up Q&A op de website.

Laatste blogs

Halik neemt in zijn boek Geduld met God Zacheus als inspiratiebron. Hij introduceert hem in het eerste hoofdstuk van zijn boek. Wat kunnen we van dit bijbelse figuur leren volgens Halik? Wat maakt hem zo uniek? Halik lijkt iets bijzonders ontdekt te hebben. Het heeft alles te maken met het karakter van Zacheus en zijn houding jegens Jezus…
In de eerste blog van mijn pop-up serie schreef ik over geduld. Halik probeert een brug te slaan tussen gelovigen en niet-gelovigen. Hij zegt tegen de gelovige: heb geduld, wees niet te snel klaar met God. God heb je niet in je broekzak. Tegen niet-gelovigen zegt hij: heb geduld, concludeer niet te snel dat God ‘dood’ is en dat hij niet bestaat.

Over een ander woord dat hij veel gebruikt in zijn boek en ook introduceert in zijn inleiding gaat het in deze blog. Het gaat om het woord ‘mysterie’. Ik geef je 5 kenmerken van geloven in God als mysterie.

In de serie ‘Geduld met God’ gebruik ik een boek van Tomas Halik met dezelfde titel. In deze serie probeer ik zijn theologie te doorgronden. Velen ervaren zijn boeken als moeilijk leesbaar en haken snel af. Dit is jammer, ik denk dat we veel van zijn boeken kunnen leren.

Ik probeer in deze serie het boek in begrijpelijk taal uit te leggen en lessen te trekken uit zijn theologie. Elke week schrijf ik een blog over dit boek. Wil je met mij meelezen? Bestel dan het boek en lees mee. Ik deze blog introduceer ik het boek.

Pop-up Q&A