Ik ben Martijn Ouwerkerk blogger en pop-up theoloog

Als ‘pop-up theoloog’ duik ik af en toe op. Ik duik op als blogger of ik kom naar jou toe met een ‘theologie avond’. Het is niet mijn full-time werk, vandaar ‘pop-up’. Ik heb in mijn eigen leven de verdieping die ik gezocht heb in mijn geloof als erg waardevol ervaren. Met mijn blogs en ‘theologie avonden’, hoop ik ook jou verdieping in je geloof te geven en hopelijk te helpen in jouw zoektocht naar God.

Mijn zoektocht naar God

Sinds mijn 18e ben ik op zoek naar God. Dit begon met een Alpha Cursus in Katwijk, het dorp waar ik ben opgegroeid. In de jaren die volgde, ben ik gaan wonen en studeren in Leiden en sloot ik mij aan bij een christelijke studentenvereniging ‘de Navigators’. 

Tijdens mijn studententijd ging een nieuwe wereld voor mij open. Ik ging van een klein christelijk vissersdorpje, naar de stad. Ik kwam in gesprek met anders denkenden en gelovigen met verschillende achtergronden. Dit was leerzaam en vormend. Het bracht mij voor het eerst uit mijn veilige christelijke bubbel. Maar dit nam pas echt serieuze vormen aan toen ik verhuisde naar Amsterdam en theologie ging studeren. 

In Amsterdam bleef niets meer over van de veilige bubbel waarin ik ben opgegroeid. Ik leerde te twijfelen, fouten te maken, vragen te stellen en mijn standpunten bij te stellen. Inmiddels ben ik afgestudeerd theoloog aan de VU. Ondanks dat, zit ik nog steeds middenin de zoektocht die ik op 18 jarige leeftijd begon.

Een meer genuanceerd en ruimdenkend geloof

Hoewel ik mijzelf als gelovig beschouw, zal ik altijd vragen blijven stellen en proberen mijn kennis van God te verdiepen. Zo ben ik van een radicaal, misschien wat puberaal, onbezonnen en eenzijdig geloof, tot een meer genuanceerd en ruimdenkend geloof gegroeid. Hoewel het op vele momenten onzeker was en soms pijnlijk, heeft het mij een rijker mens gemaakt. De weg van het geloof is en blijft een hobbelige en weerbarstige weg. 

Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat hoe meer ik over God te weten kom, hoe weinig ik eigenlijk weet. Mijn masterscriptie over ‘Godskennis’, ben ik dan ook begonnen met te stellen, dat alle kennis van God onvolkomen is. God blijft in zeker zin een mysterie, ondanks dat ik geloof in een ‘openbaringsgeloof’. De kennis van God zal altijd tot mij komen ‘als in een spiegel’, ‘indirect‘ en met meer vragen dan antwoorden. Hierover schrijf ik. In deze zoektocht wil ik met mijn blogs jou meenemen. Misschien ben je net als ik ook op zoek. Reageer daarom ook op mijn blogs. Werkelijke diepgang ontstaat in de interactie tussen vraag en antwoord. Wees dus kritisch en stel mij vragen. Ik kom op deze manier graag met je in contact. 

Mijn kernwaarden als theoloog

Het belangrijkste voor mij is, dat we niet onze eigen ideologieën en geloof verabsoluteren of tot een ultieme waarheid maken. Hierdoor verliezen we de openheid en aansluiting met anders denkenden en atheïsten. Het gevaar van jezelf verliezen in een veilige bubbel en een exclusief clubje te vormen, ligt altijd op de loer. Tegelijkertijd wil ik mijzelf ook niet verliezen in ‘relativisme’. Voor mij is ‘waarheid’ dan ook geen ‘eenrichtingsvooruitgang’, maar eerder een beweging tussen twee spelers aan weerszijde van het veld. ‘Waarheid’ komt vaak tot ons in meervoud. Juist het besef dat onze kennis altijd onvolkomen zal zijn, zorgt voor een onuitputtelijke diepte en hoogte. Hier zoek ik graag naar. Ik geloof dat de onderstaande kernwaarden mij en jou in deze zoektocht kunnen helpen:

  • Een diepgaand begrip vormen; 
  • fouten durven maken;
  • vragen te stellen;
  • open te blijven staan voor een ander;
  • de stroom van ideeën te volgen;
  • durven je standpunten bij te stellen.